Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 153 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 133 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 128 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 120 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 794 lượt xem
...