Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 210 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 157 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 52 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 11, 2016 bởi Khách
+1 phiếu
0 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 43 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 11, 2016 bởi Nhu Nguyen
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 198 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 1,127 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
...