Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khoi
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 8, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 8, 2016 bởi teoke1234 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 278 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 77 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 369 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 6, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 93 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 5, 2016 bởi Khách
...