Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 342 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 108 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 941 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 75 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 689 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 508 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 239 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 128 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 290 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 397 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 122 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 211 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 5, 2017 bởi Momiji Momiji (120 điểm)
...