Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 195 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 148 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 11, 2016 bởi Khách
+1 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 11, 2016 bởi Nhu Nguyen
0 phiếu
0 câu trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 47 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 198 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 925 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
...