Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 319 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 587 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 671 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 489 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 515 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 231 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 146 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 195 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 269 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 210 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 5, 2017 bởi Momiji Momiji (120 điểm)
...