Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4 bởi phuong18488 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 49 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4 bởi Nguyễn nam
0 phiếu
0 câu trả lời 255 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 377 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 209 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 943 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 393 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 257 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 256 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 114 lượt xem
...