Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời được bỏ phiếu

0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
đã hỏi 3 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
đã hỏi 5 ngày cách đây bởi contactakaricity (400 điểm)
+1 phiếu
1 câu trả lời 27 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 18 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 28 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 5 bởi Dịch vụ chuyển nhà quận 6 trọn gói
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 29 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
...