Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời được bỏ phiếu

0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 84 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 235 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 146 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 622 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 375 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 153 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Ve210
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 59 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 217 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
...