Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,606 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 6 trong Ở đâu ...? bởi trungtamtrungduc79 (140 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 5 bởi Khách
...