Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây bởi thumuaphelieu79 (180 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 5 ngày cách đây bởi phuong18488 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4 bởi Nguyễn nam
0 phiếu
0 câu trả lời 159 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 304 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 171 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 805 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 383 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 241 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
...