Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 196 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 448 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 363 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 193 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 163 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 316 lượt xem
...