Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 235 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 7 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 415 lượt xem
...