Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

du-học - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
0 câu trả lời 836 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 298 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 720 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 108 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,464 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 320 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 348 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 255 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 850 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 5, 2011 trong Du học Nhật bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 2,179 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 440 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 484 lượt xem
...