Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

du-học - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
0 câu trả lời 833 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 294 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 692 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,379 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 308 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 346 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 249 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 844 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 5, 2011 trong Du học Nhật bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 2,128 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 435 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 448 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 243 lượt xem
...