Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

công-cụ-học - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
0 câu trả lời 530 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 636 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 1,656 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 4,444 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 620 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
...