Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,830 bình luận

3,591 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

表現文型 - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
0 câu trả lời 2,083 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 801 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3,127 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 984 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 759 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 772 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 249 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,843 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 315 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 903 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 871 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 725 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 530 lượt xem
...