Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

日本語能力試験 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 247 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 887 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 3,762 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2,291 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 776 lượt xem
...