Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,799 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

日本文化 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 381 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 148 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 160 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 364 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 484 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 313 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 407 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 184 lượt xem
...