Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,830 bình luận

3,586 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

実習課題 - Các câu hỏi được Tag gần đây

–1 phiếu
0 câu trả lời 650 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 320 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 435 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 378 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 349 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,056 lượt xem
...