Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,830 bình luận

3,586 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

ことわざ - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 401 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 322 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 119 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 287 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 238 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 579 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 194 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 264 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 258 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 296 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 187 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 237 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 290 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 214 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 293 lượt xem
...