Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,830 bình luận

3,586 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

ことばの意味(語彙・意味・語源) - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
1 câu trả lời 129 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 196 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 217 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 260 lượt xem
...