Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

ことばの使い方(社会言語学・敬語) - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 225 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 803 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 160 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 265 lượt xem
...