Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,910 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 237 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 338 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 109 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 88 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 89 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 6, 2017 bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 95 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 6, 2017 bởi Pham
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 211 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 5, 2017 bởi Momiji Momiji (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Yuki
0 phiếu
2 câu trả lời 336 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 173 lượt xem
...