Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 4, 2017 bởi tdthang (170 điểm)
+1 phiếu
1 câu trả lời 123 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 190 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 189 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 143 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 128 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 251 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 12, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 121 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 188 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 103 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 11, 2016 bởi stone89son (120 điểm)
...