Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 158 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 211 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 108 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 6, 2017 bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 6, 2017 bởi Pham
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 209 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 5, 2017 bởi Momiji Momiji (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 153 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Yuki
0 phiếu
2 câu trả lời 284 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 54 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 152 lượt xem
...