Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 71 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 4 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 83 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 4 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4 bởi phuong18488 (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 47 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 170 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4 bởi Nguyễn nam
0 phiếu
1 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Nguyên Anh
0 phiếu
1 câu trả lời 74 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
4 câu trả lời 203 lượt xem
...