Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 908 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 140 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 165 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 123 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 246 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 211 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,980 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 350 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 639 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,785 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 243 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 1,104 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi nnkiennew (160 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 107 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 150 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 254 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
...