Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 207 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,980 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 350 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 636 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,780 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 243 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 1,097 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi nnkiennew (160 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 105 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 138 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 150 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 254 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
...