Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,799 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 106 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Ryusei (2,220 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 856 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 323 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 115 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 4,657 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 183 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 2, 2011 bởi tenkana (9,690 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 213 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 525 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 3,771 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Seto San (890 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 77 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
+1 phiếu
2 câu trả lời 253 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 2, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 101 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
+1 phiếu
2 câu trả lời 194 lượt xem
...