Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,978 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 349 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 630 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,763 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 237 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 1,076 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi nnkiennew (160 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 143 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 253 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
...