Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 170 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 786 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 383 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 159 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Ve210
0 phiếu
1 câu trả lời 243 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 240 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 262 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 108 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 227 lượt xem
...