Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 200 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 316 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 91 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 403 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 59 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 652 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 473 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 475 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 228 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 124 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 139 lượt xem
...