Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 5 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 39 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 26 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 37 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 5 bởi Dịch vụ chuyển nhà quận 6 trọn gói
0 phiếu
0 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 129 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 38 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
...