Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi có số phiếu cao nhất

+7 phiếu
4 câu trả lời 298 lượt xem
+5 phiếu
1 câu trả lời 1,109 lượt xem
+4 phiếu
0 câu trả lời 2,760 lượt xem
+4 phiếu
0 câu trả lời 667 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 7, 2012 bởi h.takeshi (920 điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 17,733 lượt xem
+4 phiếu
1 câu trả lời 5,255 lượt xem
+3 phiếu
0 câu trả lời 222 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 12, 2012 bởi Tenkana Home (390 điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 1,155 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 4, 2012 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi himawari (1,720 điểm)
+3 phiếu
3 câu trả lời 751 lượt xem
+3 phiếu
1 câu trả lời 432 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
+3 phiếu
0 câu trả lời 723 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011 bởi livelikewind (6,390 điểm)
+3 phiếu
0 câu trả lời 264 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 9, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách
+3 phiếu
1 câu trả lời 453 lượt xem
+3 phiếu
3 câu trả lời 2,070 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi hamchoi (3,350 điểm)
+3 phiếu
14 câu trả lời 1,270 lượt xem
+3 phiếu
2 câu trả lời 1,328 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 3, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi alexar (2,590 điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 397 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 12, 2014 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Khách
+2 phiếu
0 câu trả lời 126 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2013 bởi raketty (11,100 điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 332 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 5, 2013 bởi raketty (11,100 điểm)
...