Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,910 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi có số phiếu cao nhất

+7 phiếu
4 câu trả lời 293 lượt xem
+5 phiếu
1 câu trả lời 1,101 lượt xem
+4 phiếu
0 câu trả lời 2,750 lượt xem
+4 phiếu
0 câu trả lời 665 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 7, 2012 bởi h.takeshi (920 điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 16,475 lượt xem
+4 phiếu
1 câu trả lời 5,047 lượt xem
+3 phiếu
0 câu trả lời 222 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 12, 2012 bởi Tenkana Home (390 điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 1,147 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 4, 2012 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi himawari (1,720 điểm)
+3 phiếu
3 câu trả lời 749 lượt xem
+3 phiếu
1 câu trả lời 430 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
+3 phiếu
0 câu trả lời 718 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011 bởi livelikewind (6,390 điểm)
+3 phiếu
0 câu trả lời 263 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 9, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách
+3 phiếu
1 câu trả lời 431 lượt xem
+3 phiếu
3 câu trả lời 2,030 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi hamchoi (3,350 điểm)
+3 phiếu
14 câu trả lời 1,230 lượt xem
+3 phiếu
2 câu trả lời 1,323 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 3, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi alexar (2,590 điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 391 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 12, 2014 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Khách
+2 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2013 bởi raketty (11,100 điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 332 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 5, 2013 bởi raketty (11,100 điểm)
...