Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi có số phiếu cao nhất

+7 phiếu
4 câu trả lời 286 lượt xem
+5 phiếu
1 câu trả lời 1,086 lượt xem
+4 phiếu
0 câu trả lời 2,743 lượt xem
+4 phiếu
0 câu trả lời 662 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 7, 2012 bởi h.takeshi (920 điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 15,326 lượt xem
+4 phiếu
1 câu trả lời 4,856 lượt xem
+3 phiếu
0 câu trả lời 219 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 12, 2012 bởi Tenkana Home (390 điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 1,131 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 4, 2012 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi himawari (1,720 điểm)
+3 phiếu
3 câu trả lời 744 lượt xem
+3 phiếu
1 câu trả lời 422 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
+3 phiếu
0 câu trả lời 712 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011 bởi livelikewind (6,390 điểm)
+3 phiếu
0 câu trả lời 261 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 9, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách
+3 phiếu
1 câu trả lời 427 lượt xem
+3 phiếu
3 câu trả lời 1,980 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi hamchoi (3,350 điểm)
+3 phiếu
14 câu trả lời 1,208 lượt xem
+3 phiếu
2 câu trả lời 1,315 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 3, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi alexar (2,590 điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 382 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 12, 2014 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Khách
+2 phiếu
0 câu trả lời 121 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2013 bởi raketty (11,100 điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 323 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 5, 2013 bởi raketty (11,100 điểm)
...