Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,910 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi nhiều người xem nhất

0 phiếu
1 câu trả lời 59,618 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi hamchoi (3,350 điểm)
0 phiếu
13 câu trả lời 42,738 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 4, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
9 câu trả lời 24,847 lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 19,728 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 11, 2012 bởi h.takeshi (920 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 17,925 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
+4 phiếu
2 câu trả lời 16,475 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 15,331 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 3, 2012 bởi nimbus2001 (160 điểm)
+1 phiếu
6 câu trả lời 14,425 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 14,376 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 6, 2015 bởi Khách
0 phiếu
8 câu trả lời 11,922 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 5, 2014 bởi Châu
0 phiếu
1 câu trả lời 11,741 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 9,045 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8,991 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,346 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 8,000 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7,182 lượt xem
...