Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Câu hỏi Hot

0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 196 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 448 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 363 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Ve210
0 phiếu
1 câu trả lời 163 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 258 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 193 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 163 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 133 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 81 lượt xem
...