Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,910 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Câu hỏi Hot

0 phiếu
1 câu trả lời 22 lượt xem
đã hỏi 15 giờ cách đây trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 57 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 2 giờ cách đây bởi thumuaphelieu79 (180 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây bởi phuong18488 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4 bởi Nguyễn nam
0 phiếu
1 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Nguyên Anh
0 phiếu
1 câu trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 158 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
...