Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,910 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi được trả lời nhiều nhất

+3 phiếu
14 câu trả lời 1,230 lượt xem
0 phiếu
13 câu trả lời 42,738 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 4, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,309 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10, 2015 trong Ở đâu ...? bởi phihongdo1010 (130 điểm)
0 phiếu
9 câu trả lời 24,847 lượt xem
0 phiếu
8 câu trả lời 11,922 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 5, 2014 bởi Châu
+1 phiếu
6 câu trả lời 14,425 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
6 câu trả lời 672 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,232 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2015 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
5 câu trả lời 657 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2013 bởi duahau2011 (670 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 368 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 6, 2011 bởi tenkana (9,690 điểm)
+2 phiếu
5 câu trả lời 3,314 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,925 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
4 câu trả lời 271 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 4, 2013 bởi Khách
0 phiếu
4 câu trả lời 4,273 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 585 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 208 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 11, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,088 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 11, 2011 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi Khách
...