Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Vì sao lại thế...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,218 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 8, 2013 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 97 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 6, 2013 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 178 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 440 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 343 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 226 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 241 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
+1 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 6, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 231 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 4, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 315 lượt xem
+7 phiếu
4 câu trả lời 300 lượt xem
...