Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,774 câu hỏi

3,915 câu trả lời

2,822 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Vì sao lại thế...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,124 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 8, 2013 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 6, 2013 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 432 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 337 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 222 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 236 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
+1 phiếu
1 câu trả lời 138 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 6, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 225 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 169 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 4, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 312 lượt xem
+7 phiếu
4 câu trả lời 293 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 199 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 759 lượt xem
+3 phiếu
2 câu trả lời 1,323 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 3, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 420 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 2, 2011 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
...