Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 156 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 88 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 186 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 181 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,006 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 530 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7,181 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,221 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 821 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 4,784 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 209 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
...