Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 978 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 527 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,760 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,198 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 135 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 211 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 819 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 4,692 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 208 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 1,358 lượt xem
...