Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,799 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

... là gì, là ai? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 363 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 5, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 177 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 165 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 270 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 749 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 9, 2012 trong ... là gì, là ai? bởi shiawase99 (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 349 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 3, 2012 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
+1 phiếu
1 câu trả lời 625 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 180 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 6, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 993 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 161 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 381 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 229 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 863 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 374 lượt xem
...