Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

... là gì, là ai? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 324 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 5, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 169 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 159 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 261 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 724 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 161 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 9, 2012 trong ... là gì, là ai? bởi shiawase99 (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 342 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 3, 2012 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
+1 phiếu
1 câu trả lời 612 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,132 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 6, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 841 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 154 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 345 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 217 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 774 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 347 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 155 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 133 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
...