Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,774 câu hỏi

3,915 câu trả lời

2,822 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Văn hóa, lễ hội - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 172 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 3, 2015 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 147 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 2, 2015 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 265 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 227 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 451 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 190 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 634 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 674 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 440 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi nhjp91 (1,110 điểm)
+1 phiếu
0 câu trả lời 378 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 159 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi nhjp91 (1,110 điểm)
+2 phiếu
1 câu trả lời 224 lượt xem
+4 phiếu
1 câu trả lời 5,051 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 156 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 361 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 478 lượt xem
...