Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Văn hóa, lễ hội - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 3, 2015 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 146 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 2, 2015 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 260 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 227 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 414 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 190 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 618 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 670 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 435 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi nhjp91 (1,110 điểm)
+1 phiếu
0 câu trả lời 374 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 155 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi nhjp91 (1,110 điểm)
+2 phiếu
1 câu trả lời 222 lượt xem
+4 phiếu
1 câu trả lời 4,856 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 143 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 154 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 165 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 358 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 468 lượt xem
...