Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,774 câu hỏi

3,915 câu trả lời

2,822 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Thủ tục giấy tờ - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 941 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2015 trong Thủ tục giấy tờ bởi thanh
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 11, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 137 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,704 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 12, 2013 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 348 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 248 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 6, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 490 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 2, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 394 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 344 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 11, 2011 trong Thủ tục giấy tờ bởi marui tsuki (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 193 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...