Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Thủ tục giấy tờ - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 114 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 818 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 108 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2015 trong Thủ tục giấy tờ bởi thanh
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 11, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 133 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 133 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,606 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 12, 2013 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 317 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 245 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 160 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 6, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 489 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 2, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 391 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 341 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 11, 2011 trong Thủ tục giấy tờ bởi marui tsuki (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 191 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...