Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,799 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Xin-Cho tài liệu học tập - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 298 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 398 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,129 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 264 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 314 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 630 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 316 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 620 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 10, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi thaobi.2401 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,048 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 287 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi raketty (11,100 điểm)
...