Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,264 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Nhờ giảng bài tập, đề thi - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 124 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 128 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 121 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 9, 2016 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
...