Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,800 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Nhờ giảng bài tập, đề thi - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 114 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 147 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 128 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 120 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 149 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 43 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 9, 2016 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 117 lượt xem
...