Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp từ vựng - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Nguyên Anh
0 phiếu
1 câu trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 170 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 786 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 240 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 336 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 296 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 12, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 267 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 10, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 361 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 61 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 373 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
...