Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp từ vựng - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 133 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 72 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 4 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Nguyên Anh
0 phiếu
1 câu trả lời 75 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 243 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,207 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 287 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 405 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 222 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 351 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 12, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 310 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 10, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 415 lượt xem
...