Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,802 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,395 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp ngữ pháp - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 75 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 208 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 105 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 45 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi ti
0 phiếu
1 câu trả lời 99 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 810 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 582 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
...