Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,773 câu hỏi

3,912 câu trả lời

2,821 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 782 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 185 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 678 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 103 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 1, 2015 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 326 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 247 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 474 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 284 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 5, 2014 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi dongvan
0 phiếu
0 câu trả lời 227 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 11, 2013 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi Khách
...