Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Học tiếng Nhật - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 133 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 72 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 4 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Nguyên Anh
0 phiếu
1 câu trả lời 75 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 243 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,205 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Ve210
0 phiếu
2 câu trả lời 385 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 287 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 299 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
...