Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Du học Nhật - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 473 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 228 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 318 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 580 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 185 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 213 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 8, 2014 trong Du học Nhật bởi yenhkv (480 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 295 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,039 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 833 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 693 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 582 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 278 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 6, 2012 trong Du học Nhật bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 245 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3, 2012 trong Du học Nhật bởi Seto San (890 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 196 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 2, 2012 trong Du học Nhật bởi Seto San (890 điểm)
...