Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Ở đâu ...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 375 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 515 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 160 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Yuki
0 phiếu
1 câu trả lời 288 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 280 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 6, 2016 trong Ở đâu ...? bởi trungkiena1202 (120 điểm)
–1 phiếu
1 câu trả lời 208 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,242 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10, 2015 trong Ở đâu ...? bởi phihongdo1010 (130 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 1,174 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2015 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 3, 2015 trong Ở đâu ...? bởi thoathoa
0 phiếu
1 câu trả lời 191 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 14,116 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 119 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 123 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 699 lượt xem
...