Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Ở đâu ...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 339 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 437 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 144 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Yuki
0 phiếu
1 câu trả lời 264 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 260 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 6, 2016 trong Ở đâu ...? bởi trungkiena1202 (120 điểm)
–1 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,057 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10, 2015 trong Ở đâu ...? bởi phihongdo1010 (130 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 1,127 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2015 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 109 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 3, 2015 trong Ở đâu ...? bởi thoathoa
0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,349 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 119 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 674 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 23,971 lượt xem
...