Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,774 câu hỏi

3,915 câu trả lời

2,822 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
đã hỏi 3 ngày cách đây bởi thumuaphelieu79 (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4 bởi phuong18488 (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 36 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4 bởi Nguyễn nam
0 phiếu
1 câu trả lời 69 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Nguyên Anh
0 phiếu
1 câu trả lời 53 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 142 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 83 lượt xem
...