Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 286 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 110 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 223 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 122 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 89 lượt xem
...