Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây bởi thumuaphelieu79 (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 117 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 59 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 5 ngày cách đây bởi phuong18488 (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 36 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4 bởi Nguyễn nam
0 phiếu
1 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Nguyên Anh
0 phiếu
1 câu trả lời 52 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 137 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 159 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
...