Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,910 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

【アンケート(poll)】

0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 149 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 2, 2013 bởi takeshi (5,950 điểm)
sửa nội dung 2 Tháng 2, 2013 bởi takeshi
0 phiếu
1 câu trả lời 231 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 310 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2012 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi h.takeshi (920 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 513 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
...