Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 84 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 6,933 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 181 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 988 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 529 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,207 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 214 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 820 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 4,720 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 209 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...