Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 255 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 7,367 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 187 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 183 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,014 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 533 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,243 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 222 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 827 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...