Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

... là gì, là ai? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 354 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi phew (19,690 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 268 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 742 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,149 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 348 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 623 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 178 lượt xem
đã trả lời 25 Tháng 6, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi yuchj (8,390 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 944 lượt xem
đã trả lời 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 159 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 370 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 227 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi federik (1,920 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 184 lượt xem
đã trả lời 10 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 840 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 368 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...