Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,606 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Xin-Cho tài liệu học tập - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 1,268 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 368 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 190 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 465 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,096 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 265 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 314 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 421 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 344 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 551 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...