Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Nhờ giảng bài tập, đề thi - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 101 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 119 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 123 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 129 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 116 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...