Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Nhờ giảng bài tập, đề thi - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 114 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 128 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 120 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 117 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...