Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp từ vựng - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 129 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 242 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,189 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 287 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 405 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 222 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 349 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 307 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 415 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 62 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...