Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp từ vựng - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 445 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 193 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 284 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 190 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 251 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 211 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 310 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 352 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 6,284 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 78 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...