Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khoi
0 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 143 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 225 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 377 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 140 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 281 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 11, 2012 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 548 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,991 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...