Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,799 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 954 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,428 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 727 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 250 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 445 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,021 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 475 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...