Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 181 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 299 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 111 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 332 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 149 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 238 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 229 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...