Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Học tiếng Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 146 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 622 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 153 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 217 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 184 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 101 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 587 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...