Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Học tiếng Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 63 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 209 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 943 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 172 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 296 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 257 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 256 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 142 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...